Skip to content

Klåveröd

Skånes vackraste och mest utmanande MTB-bana.

På slingriga kuperade stigar, över rötter och stenar och på lättcyklade skogsvägar går en rosamarkerad MTB-led på 5,3 km.

Sedan maj 2020 finns även en ny blåmarkerad MTB-led på 14 km. 

Klåveröd